Kaavoitus

Jatkuuko metro Matinkylästä meille saakka?

Espoo on tehnyt päätöksen metron jatkamisesta Matinkylästä Kivenlahteen. Alueen maanalainen kaava sai lainvoiman 7.8.2013. Päätökseen sisältyi ehto, että valtio osallistuu metron jatkamisen kustannuksiin 30 %:lla. Nyt odotamme, löytyykö summa valtioneuvoston ensi vuoden budjetista.

Jos valtio tukee metron rakentamista, Espoo tekee omat jatkopäätelmät, jotka vuorostaan vaikuttavat suuresti Finnoon, Hannuksen, Iivisniemen, Hyljelahden ja Kaitamäen osayleiskaava- ja kaavasuunnitelmiin. Ymmärrämme kaikki, että jos tälle alueelle sijoitetaan Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen päätöksen mukaisesti 6000 uutta asukasta, elinympäristömme muuttuu todella radikaalisti. Iivisniemi-Kaitaa-seura pyrkii kohtuullistamaan suunnitelmia, koska asukaskyselyjen perusteella asumme täällä luonnon ja väljyyden vuoksi.

Tietyömaat alkavat näkyä

Yhteyksiämme Matinkylään parannetaan metron jatkamispäätöksistä huolimatta. Ensin käynnistyvät sekä Finnoonsilta, Suomenlahdentie ja Kaitaantie -nimisten katujen, että Matinkylän siltayhteyden toteuttaminen. Nämä työt alkanevat jo tämän vuoden puolella. Länsiväylää tullaan myös leventämään niin, että Espoonlahden ja Matinkylän välille saadaan julkisen liikenteen kaista. Lisäksi metron tunnelityömaalta saatavaa kiviainesta varastoidaan katualueelle, mutta vain väliaikaisesti.

Olemme kiinnostuneita mielipiteistäsi!

Osallistu seuramme ja kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin, joissa kuunnellaan asukkaiden mielipiteitä. Esimerkiksi Finnoon sataman YVA (ympäristövaikutusten arviointi) – menettelyprosessiin sisältyy asukastilaisuus vielä tämän vuoden aikana. Kannattaa myös pitää yhteyttä Seppo Saloon (seppo.salo@saunalahti.fi) ja Jukka Lahteen (jukka.lahti@valtava.fi), koska he ovat sekä seuramme johtokunnan että kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniä.

Seppo Salo, Iivisniemi-Kaitaa-seuran kaavavastaava

 

Lue mitä Finnoonsataman suunnittelussa toukokuussa saatiin aikaan:

Finnoonsatama yhteenveto nykytilatyöpajan keskustelusta

 

Espoon kaavoituskatsaus 2013 on ilmestynyt ja on luettavissa verkkoversiona osoitteesta http://www.espoo.fi/materiaalit/asuminen_ja_ymparisto/verkkolehti/espoon-kaavoituskatsaus-2013//

tai sen voi tilata kotiin osoitteesta kaavoitus@espoo.fi.

 

Finnoon satama-alue

Osana Finnoon aluekehityshanketta selvitetään Finnoon satama-alueen rakentamista. Satama-alueen rakentaminen edellyttäisi nykyisen merialueen täyttöjä, täyttöalueiden ruoppausta sekä ruopattujen massojen sijoittamista meriläjitysalueelle. Mainitut toimenpiteet edellyttävät lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA), joka on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisella. Vaikutusten arvioinnin toteuttaa Ramboll Finland Oy Espoon kaupungin toimeksiannosta.

Jos jatkossa haluat saada ajankohtaista tietoa YVAn etenemisestä ja ajankohtaisista asioista, voit ilmoittautua vuorovaikutus- ja SVA-asiantuntija Hanna Herkkolalle (hanna.herkkola@ramboll.fi).

Asia on tärkeä alueemme veneilijöille, sataman läheisyydessä asuville sekä meille kaikille, sillä tutkittavat toteutusvaihtoehdot sisältävät rakentamista meren päälle. Ratkaisu tuo mukanaan huomattavia haasteita. Toisaalta rakennusalan valtaaminen merialueesta vähentää rakentamispaineita viheralueille ja Iivisniemen alueelle.

Finnoosataman YVA –aineisto löytyy alla olevasta osoitteesta:

http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/uudenmaanely/Ymparistonsuojelu/YVA/Vireilla/liikenne/Documents/Finnoon_sataman_yva.pdf

 

Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava etenee

Espoon kaupunginhallituksen 25.3.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta (pykälä 110 liitteistä) löydät uutta tietoa esim. viranomaistapaamisen pöytäkirjasta. Kyseessä on siis Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavaa koskeva päätösasia. Kannattaa lukea huolellisesti netistä.
Olen aikaisemmin käyttänyt arviota, että vuonna 2010 lainvoiman saaneessa yleiskaavassa tämän alueen lisäasukasmäärä olisi 1700. Em viranomaistapaamisen pöytäkirjassa puhutaan vajaasta 2000 lisäasukkaasta eli käyttämäni arvio on ollut melko oikea.
Odotan sähköpostiini kommenttejanne. seppo.salo@saunalahti.fi

Kannattaa myös tutustua seuraavaan suunnitelmaan: