Kaavoitusinfo 12.3.2014 ja ennakkotietoa seuraavasta infosta

Iivisniemi-Kaitaa-seuran kaavoitusinfoon osallistui lähes 70 kaitaalaista, jotka kuuntelivat tarkasti , kun  Seppo Salo esitti seuraavat kaupunkisuunnittelukeskuksen terveiset: 

1 Finnoon alue on kokonaan uudisrakennettava kaupunginosa.
Toteutusaika 2015 -2040, päämassat n. 2030
Kiinteistökehitysmassa n. 850.000 kem2
Asuntotuotanto n. 700.000kem2
Liiketilatuotanto n. 110.000kem2
Julkinen tuotanto n. 40.000kem2
Asuntoja n. 10.000
Asukkaita n. 17.000
(vrt Loviisa 15.500)
Katurakenteita n. 15 ha
Autopaikkoja n. 6.300 kpl
Venelaituripaikkoja n. 1.800

2 Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava työ etenee seuraavasti:
Selvitykset ja maankäyttötarkastelut vuoden 2013 aikana
Jatkovalmisteluohjeet päätetään kaupunkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2014
OYK-luonnos tämän vuoden loppuun mennessä.

Tiivistysrakentamista, korvaavaa rakentamista, uudisalueita
Toteutusaika 2018 -2040
Kiinteistökehitysmassa n. 300.000 kem2
Asuntotuotanto n. 200.000kem2
Tsto ja liiketilatuotanto n. 85.000kem2
Julkinen tuotanto n. 15.000kem2
Uusia asukkaita n. 6.000

Espoon Teknisen keskuksen terveiset infoon olivat seuraavat:

1 Kaitaantien jatkeen Kielotiestä itään ja Suomenlahdentien vaihe I:n rakentaminen on käynnissä. Urakka valmistuu joulukuussa 2015.

2 Kaitaantielle Kielotien ja Soukanväylän välille ollaan laatimassa aikaisempien tiesuunnitelmien päivitystä. Katusuunnitelman asukastilaisuus pyritään pitämään alkukesästä 2014, jos suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Katusuunnitelma tulisi siten nähtäville syksyllä 2014 ja sen jälkeen se menisi teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.

3 Rusthollarinkadun ja Hyljeluodontien parannussuunnitelmat ovat parasta aikaa nähtävillä.
Arvioitu rakentamisaikataulu 2014 – 2015

4 Riilahdentien rakentamista valmisteltiin syksyllä 2013, mutta silloin kohteelta vedettiin rahoitus pois ja urakanvalmistelu keskeytettiin. Kohteelle ei ole rahaa vuoden 2014 kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa.

Huom! Iivisniemi-Kaitaa–seura teki noin vuosi sitten aloitteen kaupungille kevyen liikenteen väylän saamiseksi ns. Voimalaitoksen suoralle. Kaupunki on todennut ideamme hyväksi ja suunnitelma valmistuu tämän kevään aikana. Seuraavaksi on ohjelmassa rakennushankkeen kilpailuttaminen.

5 Finnoonsataman ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 3.3. – 2.5.2014

Asukastilaisuudessa esitellään arviointiselostusta ja vastataan kysymyksiin:
Aika 1.4.2014 klo 18.00 – 20.00
Paikka Kaitaan koulu, Iivisniementie 1
Selostukseen ja sen liitteisiin voi tutustua kaupungin internetsivuilla.
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja 2.5.2014 asti.