Hannusjärven Suojelu ry

Hannusjärven rannalla asuvat ihmiset perustivat 17.5.1998 suojeluyhdistyksen (HanSu), jonka tavoitteeksi asetettiin Hannusjärven säilyminen elinvoimaisena ja virkistyskäyttöön sopivana tuleville sukupolville. Hansulaiset ovat teettäneet tutkimuksia ja osallistuneet ahkerasti kunnostustalkoisiin.

Hannusjärvi

Hannusjärvi on ainoa Etelä-Espoon mantereella sijaitseva järvi. Järven pinta-ala on noin 6,1 ha, tilavuus noin 94 000 kuutiota ja keskisyvyys noin 1,6 m. Se muodostaa ainutlaatuisen   monipuolisen luontokohteen muuten tiiviisti rakennennetulla rannikkovyöhykkeellä.

Hannusmetsä

Hannusmetsä ei ole vain yksi viheralue muiden joukossa, koska merkittävä osa Hannusjärven pienestä (36 ha) valuma-alueest sijaitsee Hannusmetsässä.

Hannusmetsän luontopolku

Hannusmetsää kiertää Hansun ylläpitämä tauluin ja opastusmerkein merkitty luontopolku. Polussa on helppokulkuinen osuus (sininen merkintä) ja vaikeampi (nousuja ja kapeita kivisiä polkuja) osuus (punainen merkintä).