Asukkaille

 

Iivisniemi-Kaitaa-seuran tarkoituksena on työskennellä kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta alueen sosiaalisten olojen ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi sekä asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi kaupunginosan omaleimaisuuden säilyttäen. Seura pyrkii toimimaan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä. Lisäksi seura pyrkii syventämään asukkaiden paikallistuntemusta ja lisäämään heidän kiintymystään asuinpaikkaansa. Seura on voittoa tavoittelematon ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
• osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
• järjestää kokouksia, erilaista harrastustoimintaa, keskustelutilaisuuksia ja retkiä
• harjoittaa tiedotustoimintaa
• järjestää asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia
• toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.