Finnoonsataman YVA-tilaisuus Kaitaan koululla 1.4.2014 klo 18

Finnoonsataman ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on tulossa nähtäville. Nähtävilläoloaika on 3.3. – 2.5.2014.

Selostusvaiheen yleisötilaisuus pidetään 1.4.2014 klo 18.00 – 20.00 Kaitaan koululla.

Finnoonsataman YVA-ohjelma, siitä annetut lausunnot ja mielipiteet löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta. Myös YVA-selostus tulee ELY-keskuksen verkkosivuille.

ELY-keskus antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta heinäkuun alussa 2014.

Hankkeesta kertovat Espoon kaupungin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.espoo.fi hakusanalla ”Finnoonsatama”.

 

www.finnoo.fi sivusto suljetaan maaliskuussa.