Kaavoitustilanne joulukuun alussa 2016

Jo reilun vuoden verran hierottu Kaitaan osayleiskaavan toinen vaihe oli Espoon Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa asialistalla kolmannen kerran  2.11.2016, jossa päätettiin edetä osayleiskaavan kanssa, joitakin muutoksia tehtiin alkuperäiseen ehdotukseen.

Osayleiskaavaehdotus on luettavissa osoiteessa:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Kaupunkisuunnittelulautakunta/

Katso tarkemmin kokouksen 2.11.2016 pöytäkirja ja sen liitteet.

Iivisniemi-Kaitaa- seura esitti mielipiteensä kaavaehdotukseen ensimmäisen kerran syyskuussa 2015, tarkennetun mielipiteen kokoukseen 5.10 2016 ja vielä muistutukset mielipiteen huomioimiseksi kokouksiin 18.10.16 ja 2.11.2016

Seura sai asukkaiden mielipiteiden pohjalta tehdyllä sinnikkäällä viestinnällään mm. nämä muutokset läpi:

  • Hannusmetsään suunniteltu kerrostaloalue enemmän luontoa säästäväksi
  • Järven itärannan nykyiselle omakotialueelle esitetty kerrostalo- ja keskustatoimintoja sisältävä tiheäksi rakennettava alue muutettu hiukan väljemmäksi.
  • Hannusjärven ranta-alueen kevyen liikenteen tie muutettu poluksi
  • Kaitamäen suunniteltu kerrostaloalue väljemmäksi kaupunkimaiseksi asuinalueeksi
  • Kaitamäen asuinalueen halkova läpikulku tie poistettiin

Yleiskaavaehdotus ei ole vielä (joulukuun alussa) tullut nähtäville, eikä julkituloaikaa  tiedetä. Julkitulon jälkeen kaupunki järjestää kaavaehdotuksesta asukastilaisuuden, jota odotamme siis ihan lähiaikoina. Julkitulon jälkeen meillä on myös noin kuukausi aikaa kommentoida kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

IKS tiedoittaa kotisivuillaan tilaisuudesta heti, kun saamme siitä tiedon.