Yhdistys

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Sanna Liljeström

Parhaiten meihin saat yhteyden sähköpostitse: iks.puhjohtaja@gmail.com

Liity jäseneksi

Helpoiten liityt jäseneksi sähköpostilla: iks.puhjohtaja@gmail.com Ilmoita nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi, tai tule juttelemaan kanssamme seuran tapahtumissa.. Jäsenmaksu vuonna 2019 on 10 euroa.

Voit myös liittyä Facebook-ryhmään: Kaitaa kaikille .

Katso myös yhdistyksen Facebook-sivu.

Säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on syksyn 2013 aikana hyvöksynyt uudet sääntömme. IKSsäännöt2014

Tietosuojaseloste

Päivitetty 17.10.2018

Iivisniemi – Kaitaa seura ry:n  jäsenrekisteri

 

REKISTERIN PITÄJÄ

Iivisniemi – Kaitaa –seura ry
Sanna Liljeström, pj: 040-6891576
www.kaitaa.net

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yhdistyksen tietosuojavastaava: Sanna Liljeström
040-6891576
iks.puhjohtaja@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Iivisniemi – Kaitaa –seura ry jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

  • Ylläpitää rekisteröityjen yhteystietoja
  • Laskuttaa jäsenten jäsenmaksut
  • Yhteydenpito jäsenistöön

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityjen itse antama tieto

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsenten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero henkilötietorekisteriin.

Tietoja käytetään:

  • jäsenkorttien postitusrekisterissä,
  • jäsenlaskutuksessa
  • yhteydenpidossa jäseniin.

Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti muita rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot vaativat henkilön suostumuksen tietojen tallentamiseen. Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa nimi-  kotipaikka- ja yhteystietojen tallentamisen.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat oikeutettuja asianmukaisesti käsittelemään vain käyttöoikeuden saaneet,  joita ovat PRH:lle kulloinkin ilmoitetut hallituksen jäsenet.

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kunnes rekisteröity itse pyytää poistamaan häntä koskevat jäsentiedot rekisteristä tai jäsenyyden katsotaan muuten päättyneen, ellei jokin velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn johdosta pakota näitä tietoja pidempään säilyttämään.

REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot tallennetaan jäsenrekisteriin Excelissä. Paperisten hakemusten ja suostumusten tiedot siirretään jäsenrekisteriin. Tallennuksen jälkeen paperit hävitetään.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Tietosuojaseloste on saatavilla Iivisniemi-Kaitaa seura ry:n kotisivuilla, www.kaitaa.net

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle tai sähköpostitse. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen todistus.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivettä. Vaatimus henkilötietojen korjaamisesta pyydetään toimittamaan sähköpostitse yhteyshenkilölle toimittamalla kirjallinen rekisteritietojen korjaamisvaatimus.

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon viivytyksettä. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterinpitäjä.  

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta tietoja yhdistyksen ulkopuolista suoramarkkinointia, markkina- tai mielipidetutkimusta varten.