Toimintakertomus 2014

 

 

VUOSIKERTOMUS 2014

Iivisniemi-Kaitaa-seura ry toimii Kaitaalla eli Soukanväylän, Länsiväylän, Suomenojan ja meren rajaamalla alueella. Vuosi 2014 oli seuran 39. toimintavuosi.

Toimintaa ohjaavat arvot

Seuran tarkoituksena on työskennellä kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta alueen yhteisöllisyyden kehittämiseksi sekä asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi kaupunginosan omaleimaisuuden säilyttäen. Seura pyrki toimimaan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä. Lisäksi seura pyrki syventämään asukkaiden paikallistuntemusta ja lisäämään heidän kiintymystään asuinpaikkaansa. Seura on voittoa tavoittelematon ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Vaikuttaminen

Vuonna 2014 alkoivat alueellamme metron mukanaan tuomat rakentamiset. Suurin niistä on toistaiseksi Kaitaantien jatke Finnoon sillalle. Kaitaantien jatke on uusi katuyhteys nykyisen Kaitaantien ja Hannuksentien liittymästä itään päin loppuen Finnoonsiltaan. Kaitaantien ja Iivisniementien väliseen metsikköön on aloitettu metron huoltotunnelin rakennustyöt. Yhdistys pyrkii edelleenkin vaikuttamaan siihen, että suunnitelmissa säilytetään mahdollisimman hyvin tärkeät luontokohteet ja kaavoitusta edistetään niin, että saisimme alueellemme uusia työpaikkoja ja asuntoja eri elämänkaaren vaiheissa oleville ihmisille. Erityisen huolellisesti seurasimme metron rakentamisen ja kaavoituksen suunnitelmia Finnoo-Kaitaan ja Kaitaa-Hannuksen alueilla.

Lasten- ja nuorten kulttuuri

Vuoden 2014 aikana järjestimme lapsille perinteisen joulupolun 14. joulukuuta. Polulle tuli 330 kävijää! 90 lyhtyä ja runsaat toista sataa heijastinta ohjasivat taskulampuin varustettuja lapsia pysymään oikealla reitillä.

Kääntöpisteessä pienen metsälammen rannalla oli mukavaa pitää taukoa joulumehua juoden ja pipa-reita mutustellen. Ja yllätys-yllätys: Reitin varrelta löytyi myös Joulupukki, joka tunsi kaikki lapset. Joulupukin muistia tuki tonttu, joka oli saanut tietää lasten nimet etukäteen. Näin lapsilla oli mahdolli-suus varmistaa, että toivotut lahjat toimitetaan oikeaan osoitteeseen sitten Jouluaattona. Polusta onkin muodostunut mukava perinne alueemme lapsille.

Nuorten kotiseututuntemuksen lisäämiseksi jatkoimme alueen koulujen kanssa perinteistä yhteistyötä: lukuvuoden päättyessä myönsimme Kaitaa koulun 8.luokkien yhdelle kaitaalaiselle tytölle ja pojalle stipendin merkittävästä opintojen edistymisestä. Palkitut olivat Lotta Pihlajamaa ja Helmer Tuokko.

Syksyllä järjestimme edellisten vuosien tapaan Iivisniemen koululaisille kotiseutuaiheisen kirjoituskilpailun ja Kaitaan koulun oppilaille kuvataidekilpailun. Kirjoituskilpailussa palkittiin Elli Heldt ja Jenni Vuoriheimo.  Kuvataidekilpailussa palkittiin Pinja Steen ja Julia Hallenberg.

Tapahtumat

Pidimme keväiset alueen siivoustalkoot 7. toukokuuta. Tilaisuus ei kerännyt suuria kävijämääriä, mutta se oli kuitenkin lämminhenkinen pientapahtuma.

Marraskuun lopulla järjestimme jouluisen tapahtuman runon ja musiikin merkeissä. Esitys ”Taas kaikki kauniit muistot” koostui Hilkka Niirasen lausumista herkistä jouluisista runoista ja Timo Lonkan soittamasta joulumusiikista. Paikalle tulleet vieraat nauttivat joulukahveista ja –tortuista Lopuksi oli vielä yhteislaulua Hilkan ja Timon johdolla.

Harrastukset

Järjestimme Iivisniemen koululla koko vuoden ajan aikuisille perusjumppaa. Keväällä vetäjänä toimi Eija Kormi, syksyllä Virve Jokinen. Keväällä oli tanssikurssi Eija Kormin johdolla.

Verkostoituminen

Jatkoimme yhteistyötä Hannusjärven Suojeluyhdistyksen, Suur-Espoonlahden kehitys ry:n ja Espoon Kotiseutuyhdistysten Liiton kanssa. Olimme vaikuttamassa kahden jälkimmäisen organisaation hallinnossa.

Vuoden aikana saimme useamman uuden paikallisen yhteistyökumppanin, jotka myöntävät alennuksia yhdistyksemme jäsenkorttia vastaan.

Tiedottaminen

Vuoden aikana jaoimme yhden asukastiedotteen (jakelu 2100 kpl) ja muutamia sähköisiä jäsentiedotteita. Ajankohtaiset asiat julkaisimme verkkosivuillamme. Kotisivujen päivittäminen on kuitenkin kärsinyt resurssipulasta.

Suuremmista tapahtumistamme tiedotimme sekä sähköisillä jäsentiedotteilla että perinteisesti Länsiväylän ja Essen (Espoon seurakuntasanomat) maksuttomilla palstoilla.

Jäsenistö

Vuoden lopussa seuralla oli 168 jäsentä.

Jäsenmaksu

Pidimme jäsenmaksun 10 eurossa.