Toimintakertomus 2016

Vaikuttaminen ja verkostoituminen
Vuonna 2014 alkanut metron rakentaminen ja sen mukanaan tuoma alueen kaavoitus on vienyt paljon hallituksen resursseja. Hallitus on seurannut tarkkaan kaavoituksen etenemistä, ja syksyllä hallitus jätti kolme mielipidettä kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kun alueen osayleiskaavaehdotus oli käsittelyssä. Tätä kirjoitettaessa ehdotus on nähtävillä, ja muistutusaika umpeutuu 7.2.2017.

Olemme jatkaneet tiivistä yhteistyötä Hannusjärven Suojeluyhdistyksen, Suur-Espoonlahden kehitys ry:n ja Espoon Kotiseutuyhdistysten Liiton kanssa. Vakiintunutta yhteistyötä jatketaan myös alueen koulujen, opettajien ja vanhempainyhdistysten kanssa. Lisäksi alueellamme on yrityksiä, jotka tarjoa-vat alennuksia jäsenkorttiamme vastaan.

Tapahtumat
Toukokuun alussa, 2.5.2016 oli perinteiset siivoustalkoot, taas saimme kokoon säkeittäin roskia alu-eeltamme.
Kevätlukukauden 2016 päättyessä myönsimme Kaitaa koulun 8.luokkien yhdelle kaitaalaiselle tytölle ja pojalle stipendin merkittävästä opintojen edistymisestä.

Kaitaan koulun kuvataidepainotteisen koulun 8. luokka suunnitteli Iivisniemen metroasemaa. Työt olivat niin hyviä, että koko luokalle tarjottiin korvapuustikahvit paikallisessa Herkkupuoti Sannissa. Lisäksi 3 työtä palkittiin, ja ne ovat katsottavissa kotisivuillamme (www.kaitaa.org). Voittaja Helmi Serpolan näkemys asemasta: (linkki).

Vuoden 2016 aikana järjestimme yhdessä Hannusjärven Suojelu ry:n kanssa lapsille perinteisen jou-lupolun 11. joulukuuta. Tilaisuus veti taas yli 300 kävijää. Kymmenet lyhdyt ja yli sata heijastinta lois-tivat taskulamppujen valossa ja näyttivät tietä, kun lapset ja vanhemmat kiersivät joulupolun ja vielä lopuksi oli mahdollisuus kertoa lahjatoiveensa pukille.

Kesän alkuun suunniteltu musiikillinen rantapiknik peruuntui tuulisen ja sateisen sään takia.