JYRSIJÖIDEN TORJUNTAA

Tiedoksi alueemme asukkaille etenkin pientalojen puolella, olemme yhdessä Espoon kaupungin ja HSY:n kanssa jakaneet tiedotteen jyrsijöiden torjunnasta. Etenkin näin talviaikaan, kun lintujen ruokintaa lisätään, on hyvä huolehtia asianmukaisesta lintujen ruokinnasta.

Lisätietoja kaupungin rottien torjunnasta (Click + CtrL): Ohjeita rottien torjuntaan_1.pdf (espoo.fi)