Yleiskaava 2060 tutuksi! – VAIKUTA!


Espoon yleiskaava 2060 tutuksi kaikille asukkaille!
Kaavaehdotus tulee nähtäville ja asukasillat starttaavat 3.6. Kaupunginhallitus päätti 13.5.2024 asettaa Espoon yleiskaava 2060 -kaavaluonnoksen nähtäville.
Kaavaluonnos on nähtävillä 3.6.-3.9.2024. Alkukesän aikana järjestetään eri puolilla Espoota asukastilaisuuksia, jotka tarjoavat eväitä kaavaluonnoksen kommentoitiin ja tietoa
kaavaluonnoksen sisällöstä koko Espoon sekä eri alueiden osalta. Tässä vaiheessa kaavatyötä moni asia on vielä avoinna, joten nyt on tärkeä hetki osallistua ja vaikuttaa.
Espooseen laaditaan yleiskaavaa, joka tähtää vuoteen 2060. Kaupunginhallitus päätti yleiskaavan tavoitteista vuonna 2023. Kaupunkisuunnittelulautakunta alkoi käsitellä tavoitteiden pohjalta laadittua kaavaluonnosta 28.2.2024 ja näin keskustelu kaupungin kehityksestä tulevina vuosikymmeninä käynnistyi. Lautakuntakäsittelyn jälkeen asia eteni kaupunginhallitukseen, joka 13.5.2025 päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.
Jo yleiskaavan tavoitteita valmisteltaessa asukkaat ovat olleet mukana. Espoolaisten tietoa ja näkemyksiä tulevaisuuden Espoosta on kerätty esimerkiksi Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjan tilaisuuksissa, Mun Espoo kartalla -kyselyllä ja koululaisten tulevaisuustyöpajassa sekä aiemmissa yleiskaavan asukastilaisuuksissa. Myös asukasyhdistysten työpajasta saatiin runsaasti hyviä näkemyksiä. Nyt tavoitteiden pohjalta on laadittu kaavaluonnos, ja asukkaiden näkemykset vaikuttavat myös kaavan seuraavaan vaiheeseen.


Hallittua ja suunnitelmallista kehitystä yleiskaavan avulla
Yleiskaava on strateginen aluevarauskaava. Siinä näkyvät maankäytön suuret linjat ja
yleispiirteiset aluevaraukset, jotka ohjaavat asemakaavoitusta. Yleiskaavan avulla varaudutaan hallitusti kaupungin kasvuun. Espoo on kasvanut viime vuosikymmeninä voimakkaasti ja kasvun odotetaan jatkuvan – Espoon asukasluvun arvioidaan kasvavan yli 500 000 asukkaaseen vuoteen 2060 mennessä. Väestönkasvun lisäksi muun muassa ilmastonmuutos, liikenteen murros ja digitalisaatio muuttavat kaupunkia. Espoon yleiskaava 2060 -luonnoksen lähtökohtana on kaupungin tasapainoinen kehittäminen niin, että kaikki viisi kaupunkikeskusta ovat hyvin saavutettavissa ja vetovoimaisia. Kasvua ohjataan erityisesti raideverkon ympärille. Kaupunginhallitus ja lautakunta tarkensivat kaavaluonnosta siten, että espoolaisille tärkeitä ominaispiirteitä, kuten pientaloalueita ja virkistysalueita säilytetään. Joukkoliikenneyhteydet tukevat asuinalueiden kehitystä ja tiivistymistä raideverkon varsilla. Raideliikenteeseen tutkitaan metron jatketta Kivenlahdesta Kauklahteen, ja Espoon keskuksen ja Matinkylän välille tutkitaan metro- tai pikaraitio-vaihtoehtoja. Espoon tulevaisuus on yhteinen asia, tervetuloa mukaan asukasiltoihin
Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää kesän aikana yksitoista tapahtumaa, joissa tutustutaan
yhdessä kaavaluonnokseen ja annetaan eväitä sen kommentointiin.

Ett evenemang på svenska, one event in English, muut tapahtumat ovat suomenkielisiä.


 Koko Espoo: Etäinfo 3.6. (tallenne tekstitetään myös ruotsiksi ja englanniksi)
 Kauklahden alueilta: 4.6. Kauklahden koulu
 Matinkylän alueilta: 6.6. Ison Omenan kirjaston stage
 Evenemang på svenska: 10.6 Otaniemen lukio, gymnasiet
 Tapiolan alueilta: 11.6 Espoon Kulttuurikeskus
 Vanha Espoon alueilta: 12.6. Omnia, Lehtimäentien toimipiste
 Pohjois-Espoon alueilta: 13.6. Juvanpuiston koulu
 Espoonlahden alueilta: 18.6. Lippulaivan kirjasto
 Leppävaaran alueilta: 19.6. Leppävaaran Laurea
 Event in English: 19.6., Otaniemen lukio, Upper Secondary School